Tilskuddsportal for Den norske kirke


Informasjon om de ulike stimulerings-, innovasjons- og prosjektmidler som menigheter, organisasjoner og andre kan søke på finner du her.

Registrering av ny bruker i tilskuddsportalen

Den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av virksomheten, bør være den som står oppført som daglig leder i Brønnøysundregistrene. Daglig leder vil så bli administrator og styre hvilke medarbeidere som kan opprette søknader på vegne av virksomheten, rapportere på prosjektene og se tidligere søknader. Når daglig leder har registrert seg, kan andre medarbeidere logge inn og registrere seg ved hjelp av Vipps-knappen under.

Første gang du logger deg inn, vil du ved innlogging bli bedt om å registrere telefon, epost og hvilken virksomhet du ønsker å søke tilskudd på vegne av.